21.05.2024, 21:00Lektura na 3 minuty

Unia Europejska przyjęła AI Act

Nowe przepisy obowiązują od wtorku 21 maja i są pierwszym takim aktem prawnym na świecie.


Jakub „Jaqp” Dmuchowski

Rada Europejska zatwierdziła pierwszą na świecie ustawę mającą na celu ujednolicenie przepisów odnośnie do sztucznej inteligencji. Segreguje ona AI na cztery kategorie, uwzględniając przy tym ryzyko, jakie dany model stanowi dla społeczeństwa.


AI Act

Jak już zostało wspomniane, ustawa kategoryzuje sztuczną inteligencję w zależności od ryzyka. Modele, które stwarzają niewielkie zagrożenie, będą podlegały niewielkim ograniczeniom, wliczając w to zachowanie podstawowej przejrzystości funkcjonowania. Z kolei bardziej zaawansowane systemy zostaną zobligowane do spełnienia szeregu wymogów, nim zostaną dopuszczone do działania na terenie Unii Europejskiej.


Przyjęcie ustawy o sztucznej inteligencji jest kamieniem milowym dla Unii Europejskiej. To przełomowe prawo, pierwsze tego rodzaju na świecie, odnosi się do globalnego wyzwania technologicznego, które stwarza również możliwości dla naszych społeczeństw i gospodarek. Dzięki ustawie o sztucznej inteligencji Europa podkreśla znaczenie zaufania, przejrzystości i odpowiedzialności w kontaktach z nowymi technologiami, zapewniając jednocześnie, że ta szybko zmieniająca się technologia może się rozwijać i pobudzać europejską innowacyjność.


Mathieu Michel – belgijski sekretarz stanu ds. cyfryzacji, uproszczenia procedur administracyjnych, ochrony prywatności i przepisów budowlanych

Co więcej, na mocy nowych przepisów zakazane zostanie wykorzystanie systemów bazujących na manipulacji poznawczo-behawioralnej lub wprowadzających ocenę społeczeństwa na chińską modłę. Ze sztucznej inteligencji nie będzie można także skorzystać celem profilowania osób i kategoryzowania ich ze względu na rasę, orientację lub wyznanie.

Aby upewnić się, że nowe przepisy będą przestrzegane, Unia Europejska zdecydowała się powołać szereg organów. W ramach Komisji Europejskiej utworzone zostanie Biuro AI, co nieco do powiedzenia w kwestii sztucznej inteligencji będzie miała także Rada ds. AI, w skład której wejdą przedstawiciele państw członkowskich. Oprócz tego uformowano panel naukowy złożony z niezależnych ekspertów i forum doradcze dla zainteresowanych stron, którego zadaniem jest zapewnienie specjalistycznej wiedzy technicznej zarówno samej Radzie ds. AI, jak i całej Komisji.

W AI Act poświęcono także nieco miejsca na zaadresowanie kwestii GPAI, czyli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Jej modele, które zostaną uznane za względnie bezpieczne i niestanowiące ryzyka, nie będą podlegały zbyt wielu ograniczeniom, aczkolwiek te, które zostaną sklasyfikowane jako potencjalnie niebezpieczne, zostaną zobligowane do sprostania licznym i rygorystycznym zasadom.

Przedsiębiorstwa, których modele AI naruszą przepisy wdrożone w życie w ramach AI Act, muszą liczyć się z karą finansową obliczaną na podstawie całkowitego rocznego obrotu (lub z góry ustaloną kwotą, o ile ta jest wyższa).

Jak tylko opisywany akt prawny zostanie podpisany przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, co też ma nastąpić na przestrzeni najbliższych dni. Przepisy zaczną obowiązywać dwadzieścia dni od momentu ich publikacji.


Czytaj dalej

Redaktor
Jakub „Jaqp” Dmuchowski

Swoją przygodę z grami komputerowymi rozpoczął od Herkulesa oraz Jazz Jackrabbit 2, tydzień później zagrywał się już w Diablo II i Morrowinda. Pasjonat tabelek ze statystykami oraz nieliniowych wątków fabularnych. Na co dzień zajmuje się projektowaniem stron internetowych. Nie wzgardzi dobrą lekturą ani kebabem.

Profil
Wpisów948

Obserwujących2

Dyskusja

  • Dodaj komentarz
  • Najlepsze
  • Najnowsze
  • Najstarsze