Kontakt


Magazyn

Redaktor naczelny: Dawid Bojarski

Zastępca redaktora naczelnego: Daniel Bartosik

Zespół redakcyjny: Krzysztof Freudenberger, Grzegorz Karaś, Tomasz Lubczyński, ­Jerzy ­Poprawa, Anna Raguza, Witold Tłuchowski

Współpracownicy: Michał Amielańczyk, Dawid Biel, Adam Chabiński, Rafał Fluderski, Maciej Jakubski, Jakub Jarosz, Paula Jeziorska, Krzysztof Kempski, Marcin Kępski, Bartłomiej Kluska, Tatiana Kowalczyk, Dawid Kozłowski, Kamil Krupiński, Maciej Kuc, Michał Kuszewski, Marcin Kwiecień, Marek Lenc, Tomasz Matusik, Paweł Musiałowski, Roman Nowacki, Aleksander Olszewski, Joanna Pamięta-Borkowska, Rafał Pieczka, Izabela Pogiernicka, Paweł Pustuła, Paweł Raban, Marcin Serkies, Andrzej Sitek, Tymon Smektała, Jacek Smoliński, Michał Szwed, Mateusz Witczak

Dyrektor artystyczny: Beata Haratym

Opracowanie graficzne: Krzysztof Freudenberger 

Wydawca: Gaming Tech Esports Media SA

Prezes zarządu: Lidia Ukleja

Główny e-mail redakcji magazynu: cdaction@cdaction.pl


Strona WWW

Redaktor naczelny: Dawid Bojarski

Szef newsroomu: Witold Tłuchowski

Zespół redakcyjny: Daniel Bartosik, Iza Pogiernicka, Jerzy Poprawa, Dawid Kozłowski, Paweł Raban, Grzegorz Karaś, Rafał Pieczka, Smuggler

Główny e-mail redakcji strony internetowej: webmaster@cdaction.pl

Propozycje i uwagi do newsów: news@cdaction.pl

Profil magazynu na Facebooku: www.facebook.com/CDAction

Profil magazynu na Instagramie: www.instagram.com/magazyncdaction/

Kanał magazynu na YouTubie: www.youtube.com/channel/UCLLO-H4NQXNa_DhUv-rqN9g

Reklamacje: reklamacje@cdaction.pl